Termeni si conditii

Termeni si Conditii

 1. Art.1 Partile contractante
  Tot ce se gaseste la adresele www.web-design.ro si www.webbi.ro sau pe subdomenii ale acestora (ex: nume-firma.webbi.ro) sunt servicii informatice (software) oferite de catre Societatea Comerciala INTELLIGENT IT SRL avand CIF: RO18990059 si Numar de Inregistrare la Registrul Comertului J32/1274/2006 cu sediul in Sibiu, Str. Aciliu, Nr 22. Acest acord este intre dumneavoastra, numit de aici inainte BENEFICIAR si Sc INTELLIGENT IT SRL, numita de aici inainte PRESTATOR si are rol de contract avand valoare legala.
  Utilizarea site-urilor www.webbi.ro sau www.web-design.ro sau a oricaror servicii prezente la aceste adrese sau pe subdomenii ale acestora reprezinta acceptarea neconditionata a termenilor si conditiilor ce se regasesc in prezentul contract.
 2. Art 2.Obiectul prezentului contract
  Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea de catre prestator a unuia sau mai multora dintre urmatoarele servicii:
  1. serviciu de inregistrare domenii Internet
  2. darea in folosinta a aplicatiei Webbi pentru crearea si editarea de Web Site-uri plus serviciul de gazduire a Web Site-urilor create cu platforma Webbi
  3. serviciu de design si personalizare Web Site-uri
  in schimbul unei sume de bani, reprezentand pretul prezentului contract.
  In cazul in care termenii specificati aici nu mai reflecta realitatea, devin inexacti sau incorecti, PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a-i modifica oricand este necesar.
  Acest Acord de Licenta este valabil pe teritoriul Romaniei.
  Webbi este protejat de conventiile internationale si de legislatia Romaniei referitoare la dreptul de autor, precum si de prevederile comerciale internationale. Webbi este proprietatea Prestatorului.
 3. Art. 3 Definire de termeni
  Art. 3.1 Serviciu de inregistrare domenii Internet
  Acest serviciu presupune inregistrarea de catre prestator a unuia sau mai multor domenii Internet, indiferent de extensia lor, pe numele beneficiarului contra unei sume de bani.
  Art. 3.2 Darea in folosinta a aplicatiei Webbi pentru crearea si editarea de Web Site-uri
  Acest serviciu reprezinta posibilitatea beneficiarului de a utiliza aplicatia(platforma) Webbi aflata la adresele www.webbi.ro sau www.web-design.ro pentru a-si crea unul sau mai multe web site-uri.
  Art. 3.3 Gazduirea Web Site-urilor create cu platforma Webbi
  Prin acest serviciu, prestatorul asigura beneficiarului stocarea web site-ului creat cu aplicatia Webbi si a fisierelor incarcate de catre beneficiar in contul Webbi in limita a 600 de Mega Bytes.
  Art. 3.4 Serviciu de design si personalizare Web Site
  Acest serviciu este oferit in limita resurselor disponibile de catre prestator la cererea expresa a beneficiarului si reprezinta personalizarea cu elemente grafice de design si/sau inserarea si formatarea de texte si imagini in cadrul Web Site-ului creat de beneficiar cu aplicatia Webbi.
  Art. 3.5 Suport technic (asistenta tehnica)
  Prin acest serviciu, prestatorul asigura beneficiarului asisetnta tehnica in rezolvarea problemelor sau chiar rezolvarea problemelor cauzate de functionarea necorespunzatoare a aplicatiei Webbi sau a sistemului informatic al prestatorului.
  Prestatorul decide daca ofera suport tehnic in probleme care nu implica nefunctionalitati ale aplicatiei Webbi sau ale sistemului informatic.
 4. Art. 4 Durata contractului
  Prezentul contract intra in vigoare in momentul utilizarii de catre beneficiar a urcaruia dintre serviciile ce fac obiectul acestui contract.
  Pentru serviciile de inregistrare domenii Internet si serviciul de design si personalizare Web Site-uri raspunderea contractuala a ambelor parti inceteaza dupa plata serviciilor de catre beneficiar si prestarea acestora de catre prestator. Raspunderea contractuala se reia in momentul in care beneficiarul utilizeaza din nou oricare dintre aceste servicii.
  Pentru serviciul de darea in folosinta a aplicatiei Webbi pentru crearea si editarea de Web Site-uri plus serviciul de gazduire a Web Site-urilor create cu platforma Webbi durata contractului este de 1 an iar contractul se prelungeste automat daca niciuna dintre parti nu l-a reziliat in scris in decursul ultimului an contractual.
  Prestatorul se obliga sa anunte Beneficiarul de apropierea teremnului de expirare a contractului cu 30 de zile inainte de aceasta.
 5. Art. 5 Pretul contractului
  Pretul prezentului contract difera in functie de natura si de durata serviciilor oferite de catre prestator beneficiarului.
  1. pentru servicii de inregistrare domenii Internet si servicii de design si personalizare Web Site-uri pretul se stabileste de comun acord intre cele doua parti urmand ca factura eliberata de prestator catre beneficiar sa reprezinte dovada legala si scrisa a acestei intelegeri
  2. pentru serviciile de utilizare a aplicatiei Webbi plus servicii de gazduire Web Site, preturile sunt prezentate la adresa: http://www.web-design.ro/preturi-web-design-site/
  Plata se va face in lei la cursul BNR + 1% din ziua emiterii facturii proforme.
 6. Art 6. Drepturile si Obligatiile Partilor

  Art. 6.1 Drepturi si Obligatii generale independente de serviciul prestat Art. 6.1.1 Drepturi generale ale beneficiarului
  a) Sa beneficieze de serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conditiile prezentului contract, cu conditia achitarii costurilor acestui contract la zi.
  b) Sa ceara despagubiri prestatorului in limita sumei ramase platita in avans in cazul in care acest contract este reziliat din cauza neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre prestator. Suma platita in avans se considera doar plata serviciilor de utilizare a aplicatiei Webbi si a serviciilor de gazduire nu si a domeniilor sau a serviciilor de personalizare web site.

  Art. 6.1.2 Obligatii generale ale beneficiarului
  a) Sa respecte termenii si conditiile prezentului contract si sa achite sumele aferente serviciilor comandate pentru a putea beneficia de aceste servicii

  Art. 6.1.3 Drepturi generale ale prestatorului
  a) Sa primeasca o suma de bani aferenta serviciilor comandate de catre beneficiar in urma achitarii acestora de catre beneficiar.
  b) Sa suspende prestarea serviciilor catre beneficiar in caz de neplata a acestora sau in cazul in care beneficiarul incalca termenii si conditiile inlcuse in acest contract.
  c) Sa modifice preturile pentru serviciile prestate in orice moment si fara a-l anunta pe beneficiar. Modificarile de pret nu vor afecta si serviciile platite deja de catre beneficiar.
  Art. 6.1.4 Obligatii generale ale prestatorului
  a) Sa presteze catre beneficiar toate serviciile achitate la zi de catre acesta.

  Art. 6.2 Drepturi, Obligatii si Restrictii pentru serviciul de dare in folosinta a aplicatiei Webbi pentru crearea si editarea de Web Site-uri si serviciul de gazduire a Web Site-urilor create cu Webbi.

  Art. 6.2.1 Drepturile beneficiarului:
  a) Beneficiarul are dreptul de a utiliza aplicatia Webbi pentru crearea de Web Site-uri. Un Web Site creat cu Webbi poate fi utilizat gratuit pentru o perioada de proba de 30 de zile si contra cost dupa expirarea acestei perioade. Costurile sunt cele prezentate la Art.5.
  Beneficiarul are dreptul de a renunta in orice moment la utilizarea Web Site-ului creat cu cu aplicatia Webbi indiferent daca acesta este achitat sau nu, insa fara a avea dreptul la returnarea vreunei sume de bani de catre prestator in cazul in care prestatorul si-a indeplinit obligatiile contracuale.
  b) Pe durata pe care acest serviciu este achitat, beneficiarul are drepturi depline asupra Web Site-ului creat cu aplicatia Webbi.
  c) Totalitatea materialelor utilizate in cadrul web site-ului creat cu aplicatia Webbi de catre beneficiar sunt si raman pentru totdeauna in proprietatea si raspunderea beneficiarului indiferent daca beneficiarul mai utilizeaza sau nu Web Site-ul sau daca Web Site-ul a fost platit sau utilizat doar in perioada de proba.
  d) Beneficiarul are dreptul de a beneficia in mod gratuit de actualizarile aduse aplicatiei Webbi
  e) Suportul tehnic, asa cum este definit la Art. 3.5, este oferit in mod gratuit prin email de luni pana vineri intre orele 09:00 - 18:00 de catre prestator beneficiarului, daca acesta din urma a achitat contravaloarea serviciului ce face obiectul acestui articol. Este decizia prestatorului daca ofera suport tehnic beneficiarului si in perioada de 30 de zile de proba.
  f) Beneficiarul are dreptul de a beneficia de confidentialitate in relatia cu prestatorul.

  Art. 6.2.2 Obligatiile beneficiarului:
  a) Pentru a utiliza Web Site-ul creat cu aplicatia Webbi si contul de gazduire aferent acestuia dupa expirarea celor 30 de zile de proba, beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului acest serviciu conform Art.5 din prezentul contract. Este obligatia beneficiarului ca in cele 30 de zile de proba sa analieze daca aplicatia Webbi satisface nevoile sale. Dupa achitarea
  Obligatia de plata a acestui serviciu este independenta de obligatia de plata a altor servicii si reciproca este de asemenea valabila : plata pentru prestarea altor servicii ce fac obiectul acestui contract este independenta de obligatia de plata pentru acest serviciu.
  a) Beneficiarul se obliga sa utilizeze doar materiale si informatii ce nu incalca legea dreptului de autor sau orice alta lege. Beneficiarul este singurul responsabil pentru toate materialele si informatiile utilizate pentru creare Web Site-ului sau stocate in cadrul contului de gazduire aferent Web Site-ului.
  b) Sa nu utilizeze sau sa permita utilizarea serviciilor puse la dispozitia sa de catre prestator in scopuri ilegale conform legislatiei romane, precum si a statului in care este localizat fizic sistemul informatic (stat ce poate fi oricare dintr urmatoarele: Romania, Marea Britanie,SUA), pe durata prezentului contract. Acest lucru include, dar nu se limiteaza la: materiale care incalca drepturile de autor, considerate obscene sau amenintatoare. Beneficiarul este de acord ca este singurul responsabil de folosirea abuziva a oricarui serviciu oferit avand ca efect orice fel de daune.
  c) Sa nu prejudicieze in cursul utilizarii serviciilor puse la dispozitia sa sistemul informatic al prestatorului sau al unor terti, sa nu promoveze activitati ilegale sau prezentarea unor informatii potential daunatoare prestatorului sau al unor terti. Legaturi spre astfel de site-uri sunt de asemenea interzise. Exemple inacceptabile sunt si nu se limiteaza la informatii, pagini sau legaturi spre pagini care contin: Programe piratate, Programe sau arhive de hackeri, Site-uri Warez, Muzica sau programe nelicentiate (mp3 etc.)
  d) Sa nu stocheze sau sa prezinte in vreo forma material pornografic in cadrul spatiului si serviciilor puse la dispozitie. Prin material pornografic se inteleg si eventuale legaturi spre alte site-uri cu material pentru adulti.
  e) Sa nu uitilizeze programe si/sau scripturi care sa suprasolicite sistemul informatic al prestatorului
  f)Sa nu trimita mesaje email nesolicitate (SPAM). Sa nu trimita mesaje email in masa fara acordul prestatorului. Sa nu foloseasca abonamentul de hosting in alte scopuri decat cele legate de gazduire si email fara acordul prestatorului, exemple de utilizare neadecvata ar fi:programe IRC, proxy-uri pentru acces Internet prin intermediul serverului, aplicatii de tip webcrawler, scanari de porturi sau vulnerabilitati.
  g) Sa pastreze confidentialitatea numelui si parolei utilizatorului si sa aduca imediat la cunostinta prestatorului aflarea acestora de catre orice tert.
  h) Sa nu prejudicieze in nici un fel imaginea prestatorului si a serviciilor acestuia.
  i) Sa anunte prestatorul de schimbarea datelor de contact pentru a-i da acestuia posibilitatea trimiterii de instiintari sau documente prevazute de acest contract sau de legislatia in vigoare.
  j) Sa confirme primirea documentelor de instiintare prevazute de acest contract sau de legislatia in vigoare

  Art. 6.2.3 Drepturile prestatorului:
  a) Prestatorul are dreptul de a fi platit pentru serviciul ce face obiectul acestui articol (Art.6.2) conform preturilor prezentate la Art.5.
  b) Prestatorul este unicul proprietar al aplicatiei Webbi si a tuturor materialelor si surselor continute de aceasta precum si a sistemului informatic pe care ruleaza aplicatia Webbi si toate Web Site-urile dezvoltate cu aceasta.
  c) Prestatorul are libertatea de a decide daca ofera suport tehnic si in perioada de 30 de zile de proba sau pentru probleme care nu sunt datorate nefunctionalitatii aplicatiei Webbi sau a sistemului informatic.
  d) Prestatorul isi rezerva dreptul de a aprecia ce constituie sau nu o violare a clauzelor Art. 6.2.2, lit. b), c), d), e), f), g).
  e) Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda prestarea catre beneficiar a serviciului ce face obiectul acestui articol (Art. 6.2) in cazul in care beneficiarul incalca termenii prezentului contract sau aduce prejudicii prestatorului sau unui tert, fara avertisment prealabil si fara inapoierea banilor platiti.
  f) Prestatorul isi rezeva dreptul sa modifice parola beneficiarului in orice moment, in cazul in care suspecteaza probleme de securitate a sistemului, cu aducerea acestui fapt la cunostinta beneficiarului.

  Art. 6.2.4 Obligatiile prestatorului:
  a) Prestatorul se obliga sa asigure serviciul ce face obiectul acestui articol cu o prezenta lunara in reteaua Internet de minim 99% pe durata prezentului contract.
  b) Prestatorul se obliga sa asigure suport tehnic prin email sau interfata web de luni pana vineri intre orele 09:00 - 18:00 pentru problemele cauzate de functionarea defectuoasa a aplicatiei Webbi sau a sistemului informatic pe care ruleaza aceasta sau web site-urile create cu aceasta.
  c) Prestatorul se obliga sa protejeze confidentialitatea parolei asociate contului beneficiarului.
  d) Prestatorul se obliga sa anunte beneficiarul de apropierea noului termen de plata cu 20-40 de zile inainte de acesta.

  Art. 6.2.5 Restrictii
  Aplicatia Webbi, web site-urile create cu acesta si conturile de gazduire aferente acestor web site-uri se gasesc si ruleaza in prezent cat si in viitor numai si numai pe sistemul informatic al prestatorului.
  Beneficiarul nu poate si nu are dreptul sa mute sau sa ceara mutarea web site-ului creat cu aplicatia Webbi altundeva decat pe sistemul informatic al prestatorului.
  Atat aplicatia Webbi cat si web site-urile create cu aceasta sunt dezvoltate sa ruleze pe urmatoarele navigatoare Internet (browsere Internet / Web): Internet Explorer 7, 8 sau versiuni superioare, Mozilla Firefox 3.5 sau versiuni superioare, Opera 10 sau versiuni superioare.
  Toate sursele aplicatiei Webbi cat si a web site-urilor create cu aceasta sunt in totalitate proprietatea prestatorului iar beneficiarul nu are dreptul sa pretinda prestatorului instrainarea acestora.

  Art. 6.3 Drepturi si obligatii pentru serviciul de Inregistrare Domenii Internet.
  Art. 6.3.1 Drepturile beneficiarului:
  a)Beneficiarul are dreptul ca, dupa efectuarea facturii proforme aferenta comenzii de inregistrare a unuia sau mai multe domenii, prestatorul sa ii inregistreze domeniul sau domeniile achitate cu datele sale (ale beneficiarului).
  b)Pe perioada pe care sunt achitate si inregistrate domeniile beneficiarului acesta are drepturi depline asupra acestora. Pentru domeniile cu extensia .ro, inregistrarea se face pe termen nelimitat. Acest lucru se poate schimba insa in cazul in care ROTLD (www.rotld.ro) decide acest lucru. Pentru domeniile cu extensii intenationale inregistrarea se face pe o perioada de timp multiplu intreg de un an, adica minim un an si maxim 10 ani.

  Art. 6.3.2 Obligatiile beneficiarului: a)Beneficiarul este singurul responsabil pentru datele furnizate pentru inregistrarea domeniilor. b)Pentru reinnoirea inregistrarii unui domeniu dupa expirarea perioadei pentru care domeniul este achitat si inregistrat beneficiarul se obliga sa plateasca suma aferenta reinnoirii. Altfel beneficiarul pierde orice drept asupra domeniului in cauza.

  Art. 6.3.3 Drepturile prestatorului:
  a)Prestatorul are dreptul sa primeasca o suma de bani aferenta inregistrarii de domenii pentru beneficiar inainte de a efectua inregistrarea acestora. b)Prestatorul are dreptul sa modifice in orice moment pretul aferent serviciului de inregistrare de domenii fara a anunta beneficiarul. Insa, orice modificare de pret nu va avea efect pentru platile deja efectuate de catre beneficiar.

  Art. 6.3.4 Obligatiile prestatorului:
  a) Prestatorul va emite o factura proforma aferenta comenzii beneficiarului pentru inregistrarea de domenii cu datele beneficiarului b) Prestatorul se obliga ca, dupa ce beneficiarul achita integral proforma pentru inregistrarea de domenii, sa inregistreze domeniile ce fac obiectul comenzii cu datele beneficiarului intr-un termen de maxim 2 zile lucratoare. c) In cazul domeniilor cu extensii internationale, prestatorul se obliga sa anunte beneficiarul cu 10-40 de zile inainte de expirarea perioadei pentru care acestea au fost achitate si inregistrate pe numele beneficiarului in vederea prelungirii inregistrarii acestor domenii.

  Art. 6.4 Drepturi si Obligatii pentru serviciul de Design si Personalizare Web Site.
  Art. 6.4.1 Drepturile beneficiarului:
  a) Beneficiarul are dreptul ca, dupa efectuarea si achitarea proformei aferente comenzii pentru Design si Personalizare Web Site sa beneficieze in mod corect de acest serviciu in termenul convenit in scris pe email de catre cele doua parti.

  Art. 6.4.2 Obligatiile beneficiarului:
  b) Pentru a beneficia de serviciul de Design si Personalizare Web Site, beneficiarul trebuie sa plateasca factura proforma aferenta comenzii efectuate pentru acest serviciu. In cazul in care proforma nu este achitata beneficiarul nu are niciun drept de a i se presta acest serviciu.

  Art. 6.4.3 Drepturile prestatorului:
  a) Prestatorul are dreptul sa primeasca o suma de bani pentru prestarea serviciului de Design si Personalizare Web Site conform comenzii beneficiarului dupa emiterea facturii proforme pentru aceasta. In cazul in care beneficiarul nu achita factura proforma aferenta comenzii prestatorul nu are nicio obligatie de a efectua serviciul de Design si Personalizare Web Site in favoarea beneficiarului.

  Art. 6.4.4 Obligatiile prestatorului:
  a) Prestatorul va emite o factura proforma conform comenzii beneficiarului pentru serviciul de Design si Personalizare Web Site. b) Dupa plata facturii proforme aferenta comenzii de catre beneficiar, prestatorul se obliga sa duca la indeplinire prestarea serviciului de Design si Personalizare Web Site in termenul acceptat de cele doua parti in scris prin e-mail.
 7. Art. 7 Confidentialitatea datelor
  Partile se obliga sa nu dezvaluie informatiile dobandite ca urmare a prezentului contract chiar si dupa terminarea acestuia si sa le foloseasca doar in scopuri necesare pentru executarea contractului.
  Beneficiarul este de acord cu dezvaluirea publica a datelor de identificare in cazul incalcarii obligatiilor de la art. 6.2.2
 8. Art.8 Raspunderea partilor pentru neindeplinirea obligatiilor In cazul neindeplinirii culpabile a oricareia dintre obligatiile prezentului contract de catre beneficiar, prestatorul poate considera contractul desfiintat de plin drept si fara punere in intarziere. Rezilierea va opera in termen de 15 zile de la data notificarii beneficiarului de catre prestator a motivelor rezilierii.
 9. Art. 9 Exonerari si limitari de responsabilitati
  Prestatorul nu va putea in nici un caz sa fie raspunzatoar pentru niciun fel de daune, inclusiv pierderi de date, daune accidentale sau daune indirecte ale sale sau ale unor terti, decurgand din utilizarea oricaruia dintre serviciile ce fac obiectul acestui contract decat in limita sumei primite de la beneficiar pentru aceste servicii.
  Aplicatia Webbi este furnizata ca atare iar beneficiarul nu are niciun drept sa pretinda prestatorului dezvoltarea de imbunatatiri, adaugiri sau orice alt fel de modificari aplicatiei Webbi sau web site-urilor create de catre beneficiar utilizand aplicatia Webbi.
  Prestatorul nu va raspunde pentru nici un fel de prejudiciu cauzat de catre beneficiar in dauna beneficiarului sau a unor terti. Beneficiarul va fi singurul responsabil pentru aceste prejudicii.
  Prestatorul nu asigura, garanteaza si nu isi asuma responsabilitatea pentru efectele folosirii aplicatiei Webbi sau a web site-ului creat cu aplicatia Webbi, inclusiv contul de gazduire aferent acestuia. Prestatorul nu garanteaza ca aplicatia Webbi sau web site-ul creat cu Webbi va indeplini cerintele dumneavoastra. Prestatorul nu va raspunde pentru transmiterea si receptionarea informatiilor ilegale sau de orice alta natura, intrucat prestatorul nu isi asuma responsabilitatea controlului informatiilor care circula prin intermediul serviciilor asigurate in temeiul prezentului contract. Garantia prestatorului fata de beneficiar se limiteaza exclusiv la obligatiile mentionate expres in prezentul contract, cu exceptia garantiilor legale care sunt aplicabile pana la limitele minime ale acestora.

 10. Art. 10 Modificarea si incetarea contractului
  Partile pot modifica clauzele prezentului contract de comun acord. Acordul de vointa (consimtamantul) poate fi expres sau tacit. Modificarile propuse de catre prestator pot fi aduse la cunostinta beneficiarului prin e-mail sau prin afisarea pe website-ul http://www.web-dsign.ro sau http://www.webbi.ro.
  Preturile pot fi modificate unilateral de catre prestator cu conditia notificarii beneficiarului cu minim 20 de zile inainte de intrarea lor in vigoare in cazul in care pretul abonamentului care este obiectul prezentului contract se va mari. In cazul in care beneficiarul efectueaza plata in avans prestatorul nu poate modifica sub nici o forma pretul prezentului contract pe perioada pentru care s-a efectuat plata in avans. Continuarea folosirii de catre beneficiar a serviciilor oferite de prestator pe o perioada de 20 zile de la aducerea lor la cunostinta prin mijloacele prevazute la art. 10 valoreaza consimtamant tacit al beneficiarului si contractul se modifica in consecinta. Prezentul contract isi inceteaza efectele in urmatoarele situatii:
  a) prin cererea beneficiarului adusa la cunostiinta prestatorului
  b) in cazul dizolvarii oricareia dintre parti, daca partile nu vor fi convenit continuarea contractului cu succesorii partii care se dizolva;
  c) in cazul declansarii procedurii falimentului oricareia dintre parti;
  d) in cazul in care evenimentul ce constituie forta majora sau caz fortuit, conform art. 22, se prelungeste pe o perioada mai mare de 6 luni.
  e) in cazul desfiintarii de catre o parte, ca urmare a neindeplinirii culpabile de catre cealalta parte a obligatiilor contractuale conform Art. 9 si Art. 11.

 11. Art. 11 Forta majora
  Niciuna dintre partile prezentului contract nu va putea fi facuta raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor datorita unui eveniment independent de vointa acesteia si care constituie caz fortuit sau caz de forta majora, asa cum sunt acestea definite de doctrina juridica (eveniment imprevizibil si inexorabil). Partea care invoca evenimentul de mai sus este obligata sa il aduca la cunostinta celeilalte in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data evenimentului si sa ia toate masurile ce ii stau la dispozitie pentru limitarea consecintelor produse de respectivul eveniment. Se considera caz fortuit sau forta majora un eveniment care nu duce la imposibilitatea indeplinirii obligatiilor, dar face extrem de costisitoare executarea acestora de catre oricare din parti.

 12. Art. 12 Solutionarea Litigiilor
  Eventualele litigii intervenite intre parti in legatura cu executarea obligatiilor decurgand din prezentul contract se vor solutiona pe calea arbitrajului institutionalizat de catre curtea competenta, daca acestea nu au fost stinse pe cale amiabila.